Blog Chơi Cashflow Game

gioi-thieu-blog-choi-cash-flow-game

Đây là blog cá nhân tạo ra sau khi tham gia một số buổi preview seminar của bác Bellum Tan tổ chức ở Việt Nam. Khóa học chính thức tổ chức tháng 4 năm 2011 ở Singapore và blog này được tạo ra trước khi tham gia học. Nhằm tạo ra một kênh chia sẻ kinh nghiệm về tài chính đã học được, blog này đang trong giai đoạn phát triển và hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi và phong phú nội dung (theo đúng chuyên đề) hơn. Các bạn quan tâm đến những chương trình chơi game cashflow với mọi người, hãy đăng ký theo link sau: http://choicashflow.com/dang-ky-choi-game-cash-flow/ Hoặc gửi thông tin vào http://choicashflow.com/lien-he/ … [Read more...]